Tåg

Ett av de snabbaste och mest bekväma sätten att ta sig till och från en flygplats på är med tåg. Fördelen är att du kommer direkt från flygplatsen direkt in till centrala stan.

I många fall finns det utstakade tåglinjer som endast har i uppdrag att trafikera sträckan mellan staden/städerna och den närliggande flygplatsen, och i andra fall så finns det t.ex pendeltåg som stannar vid flygplatsterminalen/terminalerna och går vidare till andra hållplatser eller har flygplatsen som slutstation.

 

Tåget är snabbt på plats

I allmänhet är tåget det snabbaste sättet för att nå den önskade flygplatsen, i alla fall i industriländer med ett välutvecklat tågnät. På andra håll kan tågnätet vara så negligerat och tågen gå så långsamt att en buss eller taxi är att föredra. För att komma till tåget som förbinder flygplatsen med staden i fråga, är det vanligt att flygplatsen har byggt en perrong i nära anslutning till terminalen, så att resenärerna bara kan köpa sin biljett och kliva på. Detta kan både innefatta så kallade expresståg som bara skjutsar resenärer till och från flygplatsen, samt de tåg som även trafikerar andra orter eller platser på vägen och hämtar upp andra påstigande.

 

Ett snabbt transportsätt men ha överseende med tågfel

Nej, det är inte bara i Sverige som tågfel och förseningar kan uppkomma. Även i andra länder kan tågsträckan som går mellan flygplats och stad drabbas av tågstopp, urspårningar och rälsarbeten. Om så sker kan det vara värt att veta exakt varifrån taxibilarna eller flygbussarna går, eftersom de fungerar som räddare i nöden när tåget trilskas.

 

Tåg – I regel ett dyrare transportsätt

Detta är inte ristat i sten, men i allmänhet har tågtrafiken en tendens att kosta mer än exempelvis en flygbuss. Dels för att det tar kortare tid att komma fram och dels för att ett tåg ofta inbegriper olika fördelar såsom möjligheten att gå omkring, köpa förfriskningar och mer utrymme för benen i vagnarna. Ett tips är att ta reda på priser samt om det finns olika alternativ av tågsträckor, bolag osv. I regel är expresstågen dyrare än pendeltågen eller tunnelbanetågen som också kan stanna till vid flygplatserna i vissa länder och städer. Har du tur kan ett resekort också gälla för tågtransport till flygplatserna om du ändå pendlar. Detta är dock enbart en aspekt att tänka på för den som bor i eller nära den stad som tågsträckan avser.

 

Köpa tågbiljetter – Var och hur?

Olika bolag och sträckor tillämpar olika köpalternativ. Vid flygplatsernas avgångs- och ankomsthallar brukar det finnas biljettautomater eller biljettkassor där det går att köpa sin tågbiljett. Det är inte alltid möjligt att köpa biljett ombord på tåget, så här måste du vara uppmärksam så du inte åker på böter eller extra avgifter om du sätter dig på ett tåg utan biljett.

Gäller biljetten på ett tåg som inte är ett typiskt express-tåg så brukar det vara vanligt att köpa biljetten på nätet. Eftersom tåg till och från flygplatserna får så många resenärer från när och fjärran som kanske inte alltid har koll på var och hur man köper biljetter, så brukar det finns en relativt stor valmöjlighet och ett flertal ställen att handla sin biljett på, speciellt som dessa typer av tåg inte heller har platsbokning.

Kolla också om lokaltrafikens biljetter gäller på tåget till flygplatsen. Det är inte ovanligt och varför i så fall inte köpa ett kort som gäller för hela din vistelse?